Kiedy właściciel warsztatu samochodowego jest odpowiedzialny za nasze auto?

Kiedy właściciel warsztatu samochodowego jest odpowiedzialny za nasze auto?

brak ocen

Przekazanie auta do warsztatu samochodowego wiąże się z pewnym ryzykiem. Nie zawsze znamy osobę, której oddajemy swój pojazd. Auta często są bardzo wartościowe i mogą kosztować nawet setki tysięcy złotych. Problemów z pozostawieniem samochodu pod opieką właściciela warsztatu samochodowego może być wiele. Dowiedz się zatem, za co jest odpowiedzialny właściciel warsztatu samochodowego. Zapraszamy.

Co w momencie, gdy warsztat ma opóźnienia w naprawie?

Problemy zakładu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z powierzonego im zamówienia w umówionym terminie. Odpowiedzialność zakładu za samochód w tego typu sytuacji rośnie.

Kodeks Cywilny zgodnie z 478 artykułem mówi, że dłużnik będący w zwłoce odpowiada za uszkodzenie czy też stratę przedmiotu świadczenia, chyba że zguba lub uszkodzenie nastąpiłoby również, gdyby świadczenie zostało wykonane w czasie właściwym. Zapis ten podnosi odpowiedzialność warsztatu za powierzony mu samochód w przypadku opóźnień. W przypadku przekroczenia terminu realizacji usługi warsztat ponosi odpowiedzialność za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu bądź jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Źle wykonana usługa przez warsztat!

Często występującym zjawiskiem jest złe przeprowadzenie usługi, co może owocować dalszym uszkodzeniem pojazdu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch reżimach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim wynika ona z przepisów prawa. Odpowiedzialność wynikająca z umowy znaczy, że za naprawienie straty w wyniku niewłaściwego wykonania lub niewykonania zobowiązania odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy straty wystąpiły w wyniku następstw okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy samochód na podstawie przepisów rękojmi w przypadku przeprowadzenia naprawy. Są one opisane w artykule 638 Kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w okresie do 2 lat od naprawy spostrzeżone zostaną jakieś wady, klientowi należeć się będą roszczenia z tytułu rękojmi. Domniemywa się w takim przypadku, że wada była już w chwili wydania samochodu właścicielowi. Klient może wtedy domagać się wymiany elementu na taki bez wad, naprawy albo obniżenia ceny. To klient wybiera formę, którą chciałby uzyskać i jest to obligatoryjne dla warsztatu.

Kradzież samochodu na terenie warsztatu samochodowego!

Umowa, która jest zawierana na reperację samochodu łączy w sobie cechy umowy o dzieło, jak i również umowę przechowania. Oznacza to, że warsztat samochodowy odpowiedzialny jest za przechowanie samochodu w trakcie naprawy w stanie nienaruszonym. Jeśli dojdzie do kradzieży, to właściciel warsztatu jest za to odpowiedzialny. Za rzeczy, które leżały w samochodzie jest również winien warsztat, jednak może on także udowodnić swoją niewinność!

Tagi
Artykuły użytkownika
Dodaj komentarz
Komentarze

Brak komentarzy

Podobne artykuły
Czy warto zakupić samochód elektryczny?
Komentarzy:1
brak ocen
Fotelik dla dziecka - wszystko co musisz wiedzieć
Komentarzy:1
brak ocen